Маркетинг – важливий елемент стратегії успіху для будь-якого малого або великого бізнесу. Компанії повинні постійно продавати свої товари і послуги. Необхідно залучити якомога більше покупців, стимулювати продажу, побудувати запам’ятовується бренд і сформувати довіру споживачів. Без контент маркетингу, націленого на збільшення продажів, вже не обійтися.

Стратегія контент маркетингу здатна підсилити бізнес. Вона дозволяє донести до споживачів інформацію про ваш продукт набагато більшої аудиторії, ніж при використанні традиційної реклами. Тактичні рішення будуть залежати від фактичних можливостей компанії, а також від видів продаваних продуктів.

Завдання контент маркетингу

Основне завдання контент маркетингу полягає в сприянні розвитку бізнесу шляхом створення корисних і релевантних матеріалів з метою поширення інформації про товари і послуги компанії. Поширення контенту передбачає планомірну роботу з різноманітними онлайн-ресурсами: соціальні медіа, блоги, веб-сайти і т. д.

Але контент маркетинг може бути заплутаною завданням, особливо якщо ви новачок в маркетинг або щільно зайняті розвитком свого бізнесу і не вистачає часу на освоєння нових технологій просування. Тому так важливо систематизувати маркетингові зусилля, пройти всі етапи побудови та впровадження стратегії.

Етапи побудови контент маркетингу

До початку реалізації просування допомогою контент-маркетингу необхідно усвідомлено вибрати найбільш оптимальний варіант в рамках прийнятного бюджету. Щоб мати можливість реалізувати такий підхід, пропонуємо скористатися нашими кейсом побудови стратегії контент маркетингу, який буде детально викладено в семи наступних постах блогу.

Етап №1: ситуаційний аналіз в контент маркетингу

Перший крок, який вам потрібно зробити, це провести дослідження. Це важливо! Необхідно зібрати всю необхідну інформацію: про трафік, аудиторії, конкурентів. Провести SWOT аналіз своїх маркетингових зусиль в області вмісту. Це дасть можливість створити канву майбутньої стратегії, що спирається не тільки на те, що особисто вам близько і цікаво, а на тому, що необхідно зробити, враховуючи ситуацію на ринку. SWOT аналіз забезпечує стратегічний погляд на основні можливості і проблеми. Перший крок — відправна точка для посилення конкурентоспроможності та зростання продажів в кінцевому підсумку.

Етап №2: формулювання цілей і постановка задач для контент маркетингу

Щоб сформувати бюджет, орієнтований на успішну стратегію контент маркетингу, необхідно накреслити конкретні цілі і визначити поточні завдання для їх досягнення. Цілі мають бути реалістичними, а завдання здійсненні. Треба пам’ятати, що зусилля та інвестиції повинні окупитися. При постановці цілей спираємося на результати першого етапу. Вони безпосередньо пов’язані з потребами вашого цільового ринку. Щоб не заплутатися, скористайтесь списком з 5 основних та 10 додаткових цілей контент маркетингу.

Етап №3: вибір цільової аудиторії

Після ситуаційного аналізу і постановки цілей і завдань для просування необхідно зрозуміти, хто буде основним споживачем і драйвером поширення контенту. Головне питання цього етапу побудови стратегії: «З ким будемо налагоджувати стосунки?» З усіх відвідувачів сайту необхідно виокремити тих, кого можна визнати потенційними клієнтами. Для них треба створити портрет споживача. Портретів може бути кілька, але це реально допоможе систематизувати дані і краще зрозуміти інтереси покупців. Без цього етапу важко сформулювати ефективну стратегію.

Етап №4: побудова історії, цікавою для цільової аудиторії

Базуючись на отримані результати, спробуйте побудувати свою розповідь (storytelling) про власний бренд, компанії, товари і послуги, які ви пропонуєте на ринок. Розкажіть свою історію через створення цінного, корисного і релевантного темі контенту. Це дозволить зацікавити і залучити потенційних клієнтів. З одного боку, контент повинен підтримувати процес покупки, а з іншого боку, забезпечити активну участь аудиторії, спираючись на різні типи психологічної взаємодії від емоційного до раціонального. Скористайтеся матрицею контент маркетингу, щоб вибрати найбільш ефективну форму подачі інформації, максимально відповідної цілям і завданням просування.

Крок №5: затвердження графіка публікацій

Дефіцит ідей – це головна проблема контент маркетологів. Щоб уникнути неприємної ситуації, необхідно дотримуватися плану публікацій за заздалегідь встановленим графіком. Контент план вирішує практичні завдання: підготовка матеріалу для публікацій стає системною і своєчасною, а самі публікації – актуальними. Завдяки плануванню підвищується якість контенту, на створення якого виділяється достатньо часу. Регулярність публікацій привчає аудиторію до осмисленого і постійного інтересу до вашого бренду.

Крок №6: поширення контенту та налагодження спілкування зі своєю аудиторією

Наступний крок стратегії контент маркетингу полягає в налагодженні невидимих на перший погляд зв’язків між вашим бізнесом і цільовим ринком. Необхідно активно поширювати створений вами вміст і заохочувати будь-яку можливість прямого спілкування з аудиторією. Каналами поширення контенту можуть бути різні соціальні мережі, заходи, виставки, email розсилки і так далі за списком. Важливо протестувати і вибрати тільки ті канали, через які аудиторія сама вирішить з вами спілкуватися, що дозволить збільшити ефект від контент-маркетингу.

Крок №7: ключові показники ефективності

Вибір ключових показників ефективності надає можливість виміряти фактичний результат стратегії контент маркетингу, і при необхідності оперативно внести корекцію або розтиражувати досягнутий успіх. Оцінка контент маркетингу по KPI – це спосіб «тримати руку на пульсі», що допомагає уникнути помилок у майбутньому, відстежуючи прогрес стратегії просування з розумінням того, що працює на інтереси бізнесу, а що ні.

© Блог про маркетинг ActualMarketing